Bến Tre: Lễ Đại tường Hoà Thượng thượng Minh hạ Từ và Viện chủ chùa Phật Quang, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri.

PSO-Sáng ngày15/03/2021 (Nhằm ngày 03/02/Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) huyện Ba Tri và đạo tràng Chùa Phật Quang , đã long trọng tổ chức Lễ Lễ Đại Tường Hoà Thượng thượng Minh hạ Từ và Viện chủ chùa Phật Quang, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có: TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp BTS Phật Giáo tỉnh; TT. Thích Trung San – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo BTS PG tỉnh Bến Tre kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Bến Tre ; ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban Từ thiện xã hội BTS PG tỉnh Bến Tre; TT. Thích Minh Hoàng – UV BTS tỉnh – Trưởng BTS PG huyện Ba Tri, Trưởng ban tổ chức; TT. Thích Minh Chí – UV BTS Tỉnh – Phó Thường trực BTS PG huyện, Phó ban tổ chức; ĐĐ. Thích Minh Tâm –  UV BTS Tỉnh, Phó BTS PG huyện, Phó ban tổ chức; ĐĐ. Thích Trí Thanh – UV BTS Tỉnh, Chánh Thư ký BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư Ký BTS huyện; NS. Thích Nữ Diệu Thành – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới huyện Ba Tri; SC. TN. Diệu Trí – Thủ Quỷ BTS huyện; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện,  chư Tôn chư Thiền đức Tăng Ni là Trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện Ba Tri và gần Nam Nữ Phật tử điạ phương về tham dự.

Đúng 9h:00, môn đồ pháp quyến cung kính bái thỉnh chư Tôn đức quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật, tụng kinh Sám Hối và cúng Ngọ.

Trong không khí trang nghiêm, chư Tôn đức Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, môn đồ pháp quyến đối trước Tổ đường dâng lên nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Cố Hòa thượng Thích Minh Từ và nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng an nhiên nơi miền lạc cảnh.

Thích Minh Chí – Phó Thường trực BTS huyện thay mặt Chư tôn giáo phẩm có đôi lời chia sẽ và sách tấn môn đồ pháp quyến trong ngày lễ Đại tường của Hoà Thượng!

Thích Minh Hạnh thay mặt môn đồ pháp quyến cảm tạ tri ân lên chư Tôn Thượng tọa chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền, các cấp lãnh đạo Chính quyền, Phật tử … đã đến tham dự và tạo duyên lành cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Sau giờ tưởng niệm, là cung tiến giác linh; Sau đó môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng và sau đó cung thỉnh Chư tôn thiền đức thọ trai.

Buổi lễ kết thúc thập phần viên mãn trong sự hoan hỷ của đại chúng.

 Sau đây là một sô hình ảnh ghi nhận được

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre