Bến Tre: Trang nghiêm lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố HT.Thích Nhựt Đạo nhập Bảo Tháp

PSO- sáng ngày 12/03/2021( nhằm ngày 29 tháng giêng năm Tân sửu). Tại chùa Bửu Linh – xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện chợ lách hiệp môn đồ pháp quyến trang nghiêm lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố Hoà Thượng Thích Nhựt Đạo – chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Chợ Lách, viện chủ chùa Bửu Linh nhập bảo tháp.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Nhựt Tấn – ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban kiểm soát  TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Giác Hương, HT.Thích Giác Trí – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Chợ Lách; TT.Thích Xương Đạo – Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện kiêm Phó ban tổ chức tang lễ; TT.Thích Giác Độ – Phó BTS GHPGVN huyện, phó ban tổ chức tang lễ; SC. TN. Như Nguyệt – phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh;NS. TN. Như Phước – Phó BTS GHPGVN huyện, phó ban tổ chức tang lễ;  hiệp cùng chư tôn Đức tăng ni thường trực ban trị sự PG huyện chợ lách, chư tăng ni trụ trì các tự viện trong huyện đồng về tham dự lễ truy niệm và cung tống kim quan hoà thượng nhập bảo tháp.

Trong giờ phút tiễn biệt, đối trước Giác linh đài, chư Tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, BTS GHPGVN huyện Chợ Lách và môn đồ pháp quyến đã thành kính niêm hương tưởng niệm HT.Thích Nhựt Đạo – vị pháp hữu Đại thừa đồng hành, đồng sự trong Chánh pháp.

HT.Thích Nhựt Tấn – Chứng minh Tang lễ  tuyên Pháp ngữ, phất trần, Sám Chủ, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện các nghi thức cung thỉnh bát hương, long vị, di ảnh, di quan Hòa thượng rời Giác linh đường trong tiếng niệm Phật, cùng âm thanh trầm hùng của chuông trống Bát nhã chuyển liên hồi kính tiễn Người về cõi Phật.

sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

                                 

Ban TTTT Phật giáo Bến Tre