Bình Dương: Cáo bạch HT.Thích Hồng Long tân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TỈNH BÌNH DƯƠNG                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                   BAN TRỊ SỰ                                                             Bình Dương, ngày  10  tháng  5 năm 2019

                                                      

CÁO BẠCH

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG

– BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ BẾN CÁT

– MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN CHÙA TỔ ĐỈA LONG HƯNG

Kính cáo bạch: 

HÒA THƯỢNG THÍCH HỒNG LONG

Pháp hiệu: ĐỒNG PHÙNG

Thế danh:TRẦN QUỐC HỘI

– Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Dương

– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Bến Cát

– Viện chủ Chùa Tổ Long Hưng

Do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày mùng 6 tháng 4 năm Kỷ Hợi) tại chùa Tổ Long Hưng, khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

* Sinh năm: 1951 (Tân Mão)

* Trụ thế:  69 năm –  Hạ lạp: 49 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc:  10 giờ 00,  ngày 11 tháng 5 năm 2019  (nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Kỷ Hợi).

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 12giờ 30,  ngày 11 tháng 5 năm 2019  (nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Kỷ Hợi).

– Kim quan được tôn trí tại chùa Tổ Long Hưng, khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

– Lễ truy niệm vào lúc 6 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng 4 năm Kỷ Hợi).

Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Ban Tang lễ kính cáo bạch!

                                           TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG

                                                                  Trưởng Ban Trị sự

                                                            Kiêm Trưởng Ban Tang lễ

 

 

 

   

                                                     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÔNG