Bình Dương: Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ và đạo tràng chùa Thiên Quang cúng dường hạ trường mùa an cư PL.2563

PSO – Ngày 03/06/2019 (nhằm 1/5 năm Kỷ Hợi), Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ hướng dẫn quý Phật tử chùa Thiên Quang cúng dường trường hạ nhằm gieo nhân phước báo, kết duyên Bồ đề với chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư tại 3 hạ trường Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa, Đồng Nai) 250 vị, chùa Tây Thiên (thị xã Dĩ An, Bình Dương) 125 vị và chùa Bồ Đề Đạo Tràng (thị xã Thuận An, Bình Dương) 70 vị.

Sau phần tác pháp cúng dường, Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ khuyến tấn các hành giả an cư tại các hạ trường Ni giới: chùa Tây Thiên và chùa Bồ Đề Đạo Tràng.

Ni sư hướng dẫn quý Phật tử cúng dường trường hạ chùa Tây Thiên (thị xã Dĩ An, Bình Dương)

Nhân dịp này, Ni sư cũng chia sẻ với các hành giả về những pháp lạc và lợi ích thiết thực qua khóa an cư ngắn hạn – cấm túc 10 ngày tại Học viện Phật giáo Việt Nam, TP.HCM vừa qua.

Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ khuyến tấn các hành giả an cư tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Một ngày an lạc trong pháp cúng dường của quý Phật tử đạo tràng chùa Thiên Quang đã kết thúc trong niềm tin chánh pháp, nguyện làm tốt đạo đẹp đời theo lời dạy của Đức Thế Tôn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ hướng dẫn quý Phật tử cúng dường trường hạ Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa, Đồng Nai)

Quang cảnh tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Tây Thiên (thị xã Dĩ An, Bình Dương)
Tác bạch cúng dường tại hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng (thị xã Thuận An, Bình Dương)

Chụp ảnh lưu niệm cùng Ni sinh trường TCPH an cư tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Sakya Thiện Huy