BRVT: Ban HDPT họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thi giáo lý

Sáng nay vào lúc 8h00 ngày 02/12/2020 (nhằm ngày 18/10 Canh tý) Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã tổ chức phiên họp bàn định việc tổ chức Hội thi Giáo lý năm PL 2564 cho Phật tử trong toàn tỉnh.

Phiên họp đặt dưới sự chủ toạ của Thượng toạ Thích  Chiếu Hiền Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tham dự phiên họp có Chư tôn đức và các Cư sỹ Phật tử trong Ban.

Sau nghi thức niệm Hồng danh Phật, đại đức Thích Hạnh Danh Phó TB kiêm Chánh Thư ký đã trình bày đề án tổ chức Hội thi cho toàn thể các thành viên tham dự.

Trong Kinh A Hàm, Ðức Phật có dạy: “Tin tưởng Như Lai mà không hiểu Như Lai, tức là phỉ báng Như Lai vậy”. Lời dạy của đức Phật có nghĩa nếu chúng ta đến với Như Lai, tức là đến với Ðức Phật chỉ bằng niềm tin, chỉ biết tin tưởng Ðức Phật như là một vị giáo chủ đầy quyền năng, có thể ban phước như lời cầu nguyện của chúng ta, có thể ban cho chúng ta và gia đình một cuộc sống bình an, như ý, mà không chịu học hiểu giáo lý, tìm hiểu những lời dạy của Ðức Phật, để áp dụng vào đời sống hằng ngày, tức là chúng ta phỉ báng Ðức Phật.

Tu học Phật pháp phải hàm cả nghĩa học-hiểu và hành (có sự sửa đổi ba nghiệp ý-khẩu-thân, tiến bộ trong đời sống hàng ngày, thể hiện một cách sống động giữa đời thường). Khi đó, Phật pháp mới thực sự đi vào cuộc sống. Chính vì lẽ đó, từ lâu các chùa, các đạo tràng ngoài việc tổ chức tụng kinh bái sám hàng đêm hay những ngày Lễ còn thường xuyên tổ chức các lớp học Phật pháp hoặc giảng dạy giáo lý cho Phật tử. Đối với các đoàn sinh GĐPT trong tỉnh thì Phật pháp là 1 trong 4 bộ môn mà các em học tập hàng tuần.

Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch tổ chức Khoá tu mùa hè của Ban đã phải huỷ bỏ, do vậy với kế hoạch thứ 2 đã được hoạch định, các thành viên trong Ban đã có nhiều ý kiến thảo luận và cơ bản thống nhất với đề án đã được Thường trực soạn thảo. Đề án chỉ thay đổi một số cơ cấu về giải thưởng. Với hệ thống câu hỏi  trắc nghiệm Phật pháp dự kiến (dựa trên Bộ Phật học Phổ thông từ khoá I đến khoá V) Toàn ban sẽ rà soát lại để hiệu chỉnh một vài điểm đổi mới từ 1975 đến nay. Chúng tôi sẽ chuyển tải hệ thống câu hỏi trên Website và chuyển về BTS GHPGVN các Thành phố, Thị xã, huyện trực thuộc trong tuần từ 07-12/12/2020.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

hdpt 5

hdpt 1

hdpt 2

hdpt 3

hdpt 4

hdpt 6

hdpt 7

hdpt 8

hdpt 9

hdpt 10

hdpt 11

hdpt 12

hdpt 13

hdpt 14

hdpt 15

Quảng Chuyên