Đồng Nai: 2800 giới tử thi khảo hạch tại giới đàn Diệu Tâm

PSO – Chiều ngày 11/12/2019 tại giới đàn Diệu Tâm trang nghiêm diễn ra buổi thi luận văn và vấn đáp khảo hạch giới tử. Mục đích buổi khảo hạch là nhằm kiểm tra những kiến thức Phật học căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc và hiểu rõ trong quá trình tu tập trước khi thọ nhận giới pháp.

  Về chứng minh và tham dự có HT. Thích Nhật  Quang – UV Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai là chánh chủ khảo giới đàn; TT. Thích Huệ Khai – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó chủ khảo; HT. Thích Bửu Chánh – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh Đồng Nai, Phó chủ khảo giới đàn. Đại diện Ban Giám khảo tăng Thượng tọa đạo hiệu Thích Huệ Sanh, đại diện cho ban giám khảo đàn giới sadi Đại đức Thích Đạt Ma Trí Hải,

Về phía chư Ni có Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương – Phó BTS, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích Nữ Như Đức – Phó BTSGHPGVN tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh, Ni trưởng Thích Nữ Như Hạnh – Đồng Phó Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, đại diện cho đàn giới Tỳ Kheo ni, Thức xoa và sadi ni.

Trước khi vào bài thi, HT Thích Nhật Quang – chánh chủ khảo có lời sách tấn đến các giới tử. Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật, giới luật là mạng mạch của Phật pháp và người tu sĩ trì giới mang lại lợi ích gì cho tự thân và mọi người xung quanh. Hòa thượng dạy: “Quý vị hãy giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, trang nghiêm thanh tịnh để xứng đáng duy trì mạng mạch Phật pháp. Đây cũng là lần thi tuyển để từ đó quý vị đem những vinh dự về cho tông môn cho tổ sư của mình và đồng thời quý vị cũng gầy dựng vị thế, vị trí của quý vị trong hàng Thích tử của Đức Như Lai, rất là mong quý vị làm tròn nhiệm vụ này. Nguyện mười phương chư Phật các bậc hiền thánh, lịch đại Tổ sư và hiện tiền chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni luôn thương tưởng hộ trì cho quý vị làm tốt”.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Hòa thượng Thích Nhật Quang trao đề thi

  

Vào lúc 18 giờ 30 các giới tử Tăng Ni thi tụng  4 bộ Luật Trường hàng (Luật tiểu): Tỳ-ni, Oai nghi, Sa-di và Cảnh sách; riêng giới tử Sa-di thi 2 cuốn Tỳ-ni và Oai nghi.

Giới tử Ni Hệ phái  Khất sĩ tụng luật

Ban TTTT PG Đồng Nai