Lâm Đồng: Video Lễ trì tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an tại chùa Giác Hải

Thực hiện: Phật sự Online TV