PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG TÁC PHÁP AN CƯ PL. 2564

Hôm nay, ngày 17 tháng Tư (nhuận) năm Canh Tý, (08 tháng 6 năm 2020), Chư Tăng Ni các trú xứ an cư trên địa bàn Tp Đà Nẵng đã tập trung về chùa Phổ Đà (340 Phan Châu Trinh, Tp Đà Nẵng) để tác pháp an cư PL.2564 – DL. 2020.
Hòa thượng Thích Như Thọ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm tham dự.

Đại đức Thích Thông Đạo – UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng đã công bố danh sách các trú xứ an cư và số lượng Tăng Ni đăng ký an cư tại các trú xứ. Theo đó, mùa an cư PL.2564 tại Tp Đà Nẵng có 657 hành giả đăng ký an cư tại các trú xứ, trong đó có 427 hành giả Tăng và 230 hành giả Ni.

Hòa thượng Thích Từ Tánh đã khai chung bảng an cư, Chư Tăng đã vân tập tại Đại hùng Bửu điện để cử hành lễ tác pháp an cư.
Sau lễ tác pháp an cư tại chùa Phổ Đà, tại trú xứ an cư chùa Ba Đa (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng) đã tiến hành kiết giới thọ an cư cho Chư Tăng an cư tại trú xứ. Có 31 hành giả Tăng các chùa tại Tp Đà Nẵng đã vân tập về trú xứ chùa Bà Đa để an cư kiết hạ, tu học trong 3 tháng.
Đại đức Thích Thông Đạo – Hóa chủ trú xứ an cư chùa Bà Đa đã khai chung bảng an cư, Chư Tăng đã tiến hành nghi thức quá đường đầu tiên của mùa an cư kiết hạ PL.2564.
Những hình ảnh ghi nhận:

NGUYÊN HÀ