TP. HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 66 ngày Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

PSO-  Một lòng thành kính hướng về Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang – Vị Tổ Khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, sáng ngày 23/2/2020 (nhằm 1/2 Canh Tý) tại Tổ đình Ngọc Phương – 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM; Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NGKS) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 66, ngày đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Buổi lễ có sự hiện diện của NT.Tràng Liên – Đương Kim Chứng minh NGKS, NT.Tân Liên – Giáo phẩm Chứng minh NGKS, NT.Chiêu Liên, NT.Phục Liên, NT.Tố Liên, NT.Thẩm Liên, NT.Viên Liên, NT.Khiêm Liên, NT.Mai Liên, NT.Hiếu Liên – đồng Chứng Minh NGKS. Chư Tôn đức Ni Trụ trì trú xứ các miền tịnh xá và quý Phật tử đồng về tham dự.

Để buổi lễ trang nghiêm thanh tịnh, đúng với tông chỉ của Tổ sư, chư Tôn đức Ni đã thực hiện nghi thức Khất thực hóa duyên (trong khuôn viên Tổ đình Ngọc Phương), hành thiền, tọa thiền… nguyện đem công đức lành cúng dường lên Đức Tổ sư nhân ngày tưởng niệm.

Sau Nghi thức niêm hương bạch Phật; Lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng; là nghi thức dâng hoa, dâng trầm cúng dường đảnh lễ Tổ Sư.

Tiếp đến, NT.Thẩm Liên thay mặt chư Tôn Giáo phẩm cung tuyên tiểu sử Đức Tổ sư; NT.Tràng Liên – Đương kim Chứng minh tối cao NGKS có đôi lời khuyến tấn đến chư Tôn đức Ni và đại chúng, đồng thời ôn lại công hạnh của đức Tổ Sư: “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp- Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam” 

Trên tinh thần “Tôn Sư trọng Đạo” thì việc cùng nhau ghi nhớ và thực hành lời dạy của Tổ- thông qua bộ Chơn Lý và 32 bài kệ- là việc làm thiết thực nhất; trong niềm cung kính ngưỡng vọng vô biên, toàn thể chúng hội đã cùng nhất tâm, hòa âm đọc tụng các bài kệ tưởng niệm, và lấy đó làm kim chỉ nam cho hành trình giác ngộ giải thoát của mỗi người.

Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Ni quang lâm Trai đường chứng minh lễ trai tăng, đồng thời, mời quý Phật tử cùng dùng bữa cơm chay thân mật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

Ban TT-TT Ni giới HPKS