TP. HCM: Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN thăm trường Hạ Chùa Dược Sư

PSO- Ngày 7/7/2019 (5/6 Kỷ Hợi) phái đoàn Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ do Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn- Phó Phân Ban kiêm Trưởng Tiểu Ban Kinh tế tài chánh PBNG TƯ, làm Trưởng đoàn đã đến thăm viếng trường Hạ chùa Dược Sư (464 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Đón tiếp phái đoàn về phía chùa Dược Sư có Ni Trưởng Thích Nữ Như Đức- Cố vấn PBNG TƯ, Chứng minh PBNG Thành phố, viện chủ chùa Dược Sư, cùng chư Tôn đức Ban Chức sự trường Hạ và các hành giả an cư.

Ni Trưởng Trưởng đòan đã tuyên đọc Tâm thư của Ni Trưởng Trưởng PBNG TƯ gửi đến Ni chúng trong cả nước nhân mùa an cư PL.2563

Phật tử Diệu Chánh, đại diện cho Phật tử chùa Phước Viên, chùa Lâm Quang trong đoàn PBNG TƯ, đã dâng lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức hành giả an cư.

Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương- Phó Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục PBNG TƯ, đã vấn an sức khỏe Ni trưởng Thích Nữ Như Đức cùng chư Tôn đức Ban Chức sự trường Hạ, đồng thời có đôi lời chia sẻ đến hành giả an cư về Tứ Ân.

Đáp lại đạo tình cao quý của phái đoàn, Ni trưởng Như Đức phát biểu cảm tạ chư Tôn đức Ni PBNG TƯ đã dành thời gian thăm viếng, sách tấn và cúng dường các trường Hạ trong cả nước nói chung và chùa Dược Sư nói riêng, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ chư Tôn đức thân khỏe tâm an, Phật sự viên thành; đồng thời, tán thán công đức hộ trì Tam Bảo của quý Phật tử tháp tùng phái đoàn.

Ban TTTT Chùa Dược Sư