TP.HCM: Phân ban Ni giới TƯ thăm và cúng dường trường hạ Tổ đình Ngọc Phương

PSO – Sáng ngày 7/7/2019 (nhằm ngày 5/6/Kỷ Hợi), Ban Chức sự và chư hành giả an cư Tổ đình Ngọc Phương (Gò Vấp, TP.HCM) vô cùng vinh dự thành kính cung đón phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương đã quang lâm thăm viếng và cúng dường trường hạ.

Trưởng đoàn là Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn – Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương – Phó Phân ban Ni giới Trung ương, kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục Phật giáo PBNGTƯ, Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến – Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM, Ủy viên thường trực PBNGTƯ, tháp tùng cùng phái đoàn còn có sự hiện diện của Chư Tôn đức Ni là trụ trì của Tự viện trên địa bàn TP.HCM và gần 30 quý Phật tử.

Trong những ngày qua, Phân ban Ni giới Trung ương đã chia ra thành nhiều phái đoàn đến các tỉnh thành có tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ để thăm viếng, để vấn an sức khỏe và hơn hết là thể hiện sự quan tâm và đoàn kết của những người con gái đức Phật.

Đón tiếp phái đoàn có quý Ni trưởng trong Ban Chức sự trường hạ: Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo Phẩm NGHP, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, Long Khánh; Ni trưởng Tố Liên – Giáo Phẩm NGHP, Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, Giáo thọ Trường hạ; Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm NGHP, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long, Đồng Nai; Ni trưởng Liêm Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạch và 150 vị chư hành giả an cư.

Tại buổi tiếp đón, sau phần nghi thức giới thiệu, toàn thể hành giả Hạ trường trang nghiêm chắp tay, lắng nghe Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn thay mặt Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới Thích Nữ Tịnh Nguyện tuyên đọc tâm thư gửi đến Ni chúng trong cả nước nhân mùa an cư PL.2563. Bức tâm thư có đoạn viết gửi lời thăm hỏi đến Chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh thành và Ban Chức sự các Hạ trường:

“Tôi hiểu và cảm thông sâu sắc nổi vất vả của quý Ni trưởng, Ni sư đối với việc hướng dẫn tu học cho các hành giả an cư, bởi vì Ni trẻ ngày nay có những điều khác xa với thế hệ chúng ta ngày xưa . Sự ươm mầm và giáo hóa luôn đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, tâm từ bi và đức nhẫn nại. Việc có khó thành thì chỉ nguyện mới thêm kiên cường. Nhờ đó, chúng ta mới có thể tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc quần sanh, làm cho hải đức quang minh, Tòng lâm hung thạnh, Đạo mạch vĩnh lưu hậu thế”.

Ni trưởng Minh Liên – Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, đại diện chư hành giả an cư đón nhận bức tâm thư của Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới.

Phật tử Diệu Chánh đại diện cho Phật tử chùa Phước Viên, chùa Lâm Quang trong đoàn tháp tùng quý Ni trưởng, Ni sư trong Phân ban Ni giới Trung ương đã dâng lời tác bạch đến Chư Tôn đức Ni

Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương đãi lao quý Ni trưởng trong Phân ban Ni giới Trung ương có đôi lời đạo từ sách tấn cũng như chia sẻ đến chư hành giả an cư.

Ni trưởng tán thán công hạnh của Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ Nhất Trưởng NGHPKS, đã hi sinh cả cuộc đời mình cho Đạo Pháp, cho dân tộc và cho quê hương. Đó là điều hãnh diện cho Hệ phái Khất sĩ, mong chư Ni trẻ duy trì cho được điều quan trọng đó và làm cho Ni giới Khất sĩ càng phát triển lớn mạnh hơn.

Ni trưởng chia sẻ đến chư hành giả an cư lời của Đức Phật về 7 nguyên tắc bất thoái để duy trì sự hòa hợp của giáo đoàn Tăng và giáo đoàn Ni

  1. Các Tỳ kheo phải thường xuyên hội họp đông đảo.
  2. Các Tỳ kheo phải hội họp trên tinh thần hòa hợp.
  3. Các Tỳ kheo không ban hành các điều luật không thích hợp.
  4. Các Tỳ kheo luôn kính trọng, vâng lời các vị Tỳ kheo Trưởng lão.
  5. Các Tỳ kheo sống không bị lôi cuốn bởi các tham ái.
  6. Trú xứ cộng đồng của các Tỳ kheo luôn luôn là những trú xứ nhàn tịnh.
  7. Các Tỳ kheo an trú trong chánh niệm tạo thành một cộng đồng sinh động.

Để đáp lại đạo tình cao quý của quý Ni trưởng trong Phân ban Ni giới Trung ương, Ni trưởng Tố Liên đại diện quý Ni trưởng trong Ban Chức sự trường hạ có đôi lời cảm tạ, tri ân Chư Tôn đức Ni của phái đoàn, nguyện cầu Chư Phật mười phương luôn hộ trì quý Ngài thân khỏe tâm an, trí tuệ tươi cành, thắng duyên thắng phước và có đôi lời tán thán của quý Phật tử, chúc quý Phật tử luôn luôn an lành trong từ quang Chư Phật, gia đình hạnh phúc an vui, tài lộc dồi dào, phước duyên tăng trưởng, thiện nguyện phát sanh.  

Hình ảnh được ghi nhận trong buổi thăm viếng:

   

             

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ