TP. HCM: Thường trực BTS GHPGVN thành phố cúng dường trường hạ 24 quận huyện

PSO – Trên tinh thần sách tấn, động viên những người con Phật, hành giả trong ba tháng An cư Kiết hạ. Sáng ngày 22/6/2019 (nhằm ngày 20/5 năm Kỷ Hợi), phái đoàn Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM đã đến thăm và cúng dường các Hạ trường An cư tại tổ đình Ấn Quang – Quận 10, tổ đình Từ Nghiêm – Quận 10 và tổ đình Vĩnh Nghiêm – Quận 3 trên địa bàn thành phố.

Cùng đi trong đoàn còn có: Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) thành phố; Thượng tọa Thích Thanh Phong – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thành phố; Thượng tọa Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo thành phố; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN và Phật tử.

Hạ trường An cư tổ đình Ấn Quang – Quận 10

Ban Tổ chức các trường hạ báo cáo, trình bạch lên chư Tôn đức Giáo phẩm chương trình và thời khóa tu học
Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn chư hành giả An cư tại hạ trường tổ đình Ấn Quang

Tại mỗi trường hạ, chư Tôn đức hành giả An cư đã trang nghiêm thành kính trang tiếp, cung thỉnh những bước chân an lạc của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm lễ trường chứng minh và sách tấn cho chư hành giả An cư tại các tịnh nghiệp đạo tràng. Đặc biệt tại trường hạ tổ đình Vĩnh Nghiêm, chư hành giả An cư được cung đón sự chứng minh của đức Trưởng lão HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, thiền chủ hạ trường Vĩnh Nghiêm.

Hạ trường An cư tổ đình Vĩnh Nghiêm – Quận 3

Ban Tổ chức các trường hạ cũng đã báo cáo, trình bạch lên chư Tôn đức Giáo phẩm chương trình và thời khóa tu học của mình. Theo đó, mỗi trường hạ có hơn 100 chư hành giả An cư tu tập và cùng nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ các thời khóa tu học. Đặc biệt, dưới sự quan tâm của Thường trực BTS GHPGVN thành phố, chư Tôn đức Giảng sư đã quang lâm các hạ trường và trực tiếp chỉ dạy, hướng dẫn cho các hành giả cùng nhau tu tập, thực hành lời Phật dạy.

Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn chư hành giả An cư tại hạ trường tổ đình Vĩnh Nghiêm

“Ba tháng An cư Kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới – Định -Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước, thông qua việc cúng dường, hộ trì, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni An cư tu học.

Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng An cư, chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự An cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì Giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia”.

Hạ trường An cư tổ đình Từ Nghiêm – Quận 10

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có những lời sách tấn chư hành giả An cư tại các hạ trường, truyền đạt lại những kinh nghiệm tu học trong mùa An cư. Hòa thượng đã ôn lại những lời dạy cùng những phương pháp tu học mà chư Tổ đã hành trì theo lời Phật dạy để trở thành một Tỳ kheo có phẩm hạnh nghiêm chính, một bậc thầy mô phạm. Qua đó, Hòa thượng sách tấn chư hành giả phải tìm cho bản thân yếu chỉ tu hành để đạt đến giải thoát, độ sanh mà không rời bản địa gốc của mình (giữ tâm an, không sanh phiền não). Điều quan trọng trên bước đường tu tập là loại bỏ nghiệp chướng trần lao, trong ba tháng trở về trường hạ An cư, hành giả tu tập dứt bỏ những lo lắng ràng buộc trong đời sống thường ngày ở tự viện mình, chuyên tâm tu học, tuân thủ thời khóa tu học, như vậy mới đúng nghĩa An cư thật sự.

Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn chư hành giả An cư tại hạ trường tổ đình Từ Nghiêm

Sau đó, Ban chức sự các trường hạ đã dâng lên lời cảm tạ đến chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HT. Thích Trí Quảng đã dành thời gian quý báu đến thăm và có lời sách tấn, chỉ dạy để hành giả lấy đó làm kim chỉ nam, tư lương trên bước đường tu nhân học Phật, giác ngộ giải thoát.

Dịp này, Thường trực BTS Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những tịnh tài cúng dường đến các trường hạ, nhằm trợ duyên cho các hành giả an tâm tu tập.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được:

Hạ trường An cư tại tổ đình Ấn Quang – Quận 10

Hạ trường An cư tổ đình Vĩnh Nghiêm – Quận 3

Hạ trường An cư tổ đình Từ Nghiêm – Quận 10

Thực hiện: Minh Dũng