TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Phú cúng dường trường hạ Tổ đình Ngọc Phương

PSO – “Vườn Thiền tỏa ngát hương hoa

Hương người đức hạnh bay xa muôn trùng

An cư của nét sống chung

Tăng đoàn hòa hiệp vui cùng bên nhau

Giới Định Huệ đã dồi trao

Hành trang sẵn có đi vào thế gian

Điểm tô nét đẹp huy hoàng

Làm cho ánh đạo đẹp vàng muôn nơi”.

Chiều ngày 7/7/2019 (nhằm ngày 5/6/Kỷ Hợi), Ni trưởng Khoa Liên – Giáo phẩm Ni giới Phân đoàn 2, Giáo đoàn 4, cùng Chư Tôn đức Ni trong Ban Chức sự trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú đã hướng dẫn Phật tử trở về cúng dường chư hành giả an cư trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (Gò Vấp, TP.HCM).

Trước bàn Phật trang nghiêm, thanh tịnh Ni trưởng Khoa Liên đã dâng hương, lễ Tam bảo và hướng dẫn Phật tử dâng lời tác bạch.

Đại diện Phật tử Tịnh xá dâng lời tác bạch cúng dường:

“Năm nay PL:2563 – DL: 2019 quý Ngài đã y theo lời Phật dạy trở về đây cùng sống chung tu tập theo tinh thần lục hòa cộng trụ, thật xứng đáng là bậc trưởng tử của Như Lai, là nguồn cội của Đạo pháp, là phước điền của chúng sanh.

Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng con sắm sanh được chút tịnh tài, tịnh vật thành kính dâng lên mười phương Chư Phật cùng hiện tiền Chư Tôn đức Ni, ngưỡng mong quý Ngài thùy từ ai mẫn thọ nạp”.

Đáp lại tấm lòng thiện lành của quý Ni trưởng, Ni sư cũng như quý Phật tử, Ni trưởng Viên Liên – Giáo phẩm NGHP, Chánh Thư ký Hệ phái, đại diện quý Ni trưởng trong Ban Chức sự trường hạ có đôi lời cảm tạ tri ân Chư Tôn đức Ni trong Ban Chức sự trường hạ Ngọc Phú, nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ quý Ngài thân khỏe tâm an, Phật sự viên thành. Ni trưởng cũng không quên ghi nhận và tán thán công đức của quý Phật tử, gửi lời chúc phước lành đến Phật tử được vạn sự an lành, mọi sở ý được thành tựu.

     

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ