TP.HCM: Tổ đình Ngọc Phương và các Tịnh xá cúng dường trường hạ Tổ đình Minh Đăng Quang

PSO – Chiều ngày 10/7/2019 (nhằm ngày 8/6/Kỷ Hợi), Tổ đình Ngọc Phương – TP.HCM và các Tịnh xá trực thuộc Ni giới Hệ phái khất sĩ: Tịnh xá Ngọc Duyên – TP.HCM, Tịnh xá Ngọc Đức – TP.HCM, Tịnh xá Ngọc Khánh – TP.HCM, Tịnh thất Ngọc Xuân – TP.HCM, Tịnh xá Ngọc Khánh – Đồng Nai , Tịnh Xá Nhật Huy – Đồng Nai, Tịnh xá Ngọc Long – Đồng Nai, Tịnh xá Ngọc Nguyên – Tiền Giang, Tịnh xá Ngọc Quang – Tiền Giang, Tịnh xá Ngọc Mỹ – Tiền Giang, Tịnh xá Ngọc Phước – Bình Phước, Tịnh xá Ngọc Thạch – Phan Thiết, Chùa Thuận Phuớc – Long An, Tịnh xá Ngọc Sanh – Long An, Tịnh xá Ngọc An – Long An, Chùa Châu Long – Long An đã đồng hướng dẫn Phật tử trở về cúng dường trường hạ Tổ đình Minh Đăng Quang (Tam Bình – Vĩnh Long).

Trên bảo điện trang nghiêm, thanh tịnh, Chư Tôn đức Ni làm lễ tác pháp cúng dường dâng cúng tịnh tài, tịnh vật đến mười phương Chư Phật và hiện tiền Chư Tôn đức Tăng. Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm NGKS, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, đã thay mặt cho Chư Tôn đức Ni dâng lời tác bạch cúng dường.

Đáp lại tấm lòng của quý Ni trưởng, Ni sư cùng Phật tử, Hoà thượng Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, đại diện Chư Tôn đức Tăng ban lời chứng minh và tán thán công đức của quý Ni trưởng, Ni Sư. Hoà thượng ban vài lời pháp thoại ngắn ôn lại những lời dạy của Chư Phật, Chư Tổ ngày xưa nhằm mục đích chỉ dạy cho Chư Tăng Ni tu học trong ba tháng an cư kiết hạ. Hoà thượng nhấn mạnh  “Người Khất sĩ chỉ có ba Pháp tu học, vắn tắt là Giới – Định – Tuệ”  (trích lời dạy Tổ sư Minh Đăng Quang)

Hoà thượng cũng không quên chứng minh và ban lời chúc phước lành đến quý Phật tử. Nguyện cầu hồng an Tam Bảo gia hộ quý Phật tử vạn sự an lạc, luôn là Phật tử thuần thành, ủng hộ đạo Pháp, như cổ đức đã dạy:

“Phật Pháp xương minh, do Tăng già hoằng hoá

Thiền môn hưng thịnh, nhờ đàn việt phát tâm”.

Lễ tác pháp cúng dường hoàn mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Hình ảnh trong buổi lễ cúng dường trường hạ:

      

 

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ