TP. HCM: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm NT.Thích Nữ Đạt Lý

PSO- Ngày 06/10/2019 (08/9 Kỷ Hợi), NT.Thích Nữ Tắc Tuyết, Trụ trì chùa Long Nhiễu- Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm thiết lễ Tưởng niệm, NT.Thích Nữ Đạt Lý- Cố vấn Phân ban Ni giới (PBNG) quận Thủ Đức, Chứng minh PBNG TƯ. 

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Đạt Niệm- Chứng minh BTS Phật giáo quận, HT.Thích Tắc Lãnh- Trưởng BTS Phật giáo quận, Trưởng Tông phong Thiên Thai Giáo Quán Tông; chư Tôn đức Tăng Ni trong tông phong, chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì trú xứ trong và ngoài thành phố và quý Phật tử đồng về tham dự dâng hương tưởng niệm.

Cố Ni trưởng Pháp danh Tánh Diệu; hiệu Đạt Lý; thế danh Phan Thị Thôi, sinh năm 1922 tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ni trưởng xuất gia hành điệu tại chùa Ông Lão Hai lúc 5 tuổi; năm 17 tuổi, được thọ giới Sa-di-ni tại Tổ đình Tôn Thạnh; năm 18 tuổi, được về chùa Kim Sơn nương NT.Diệu Tánh; năm 20 tuổi, Ni trưởng cầu học với NT.Như Thanh tại chùa Huê Lâm; năm 22 tuổi, Ni trưởng được đăng đàn thọ Cụ túc, Bồ-tát giới, tại Đại Giới đàn tổ chức tại Tổ đình Tôn Thạnh. Năm 1957, Ni trưởng được cử làm Phó Trụ trì chùa Long Nhiễu. Sau thời gian dài nỗ lực trùng tu ngôi Tam Bảo, tiếp dẫn hàng hậu học, thân tứ đại đến hồi già suy, vào ngày 22/10/2012 (08/9 Kỷ Hợi) Ni trưởng đã an tường thị tịch hưởng thọ 90 tuổi, Hạ lạp: 68 hạ năm, để lại cho môn đồ Pháp quyến nhiều niềm kính tiếc.

Tại lễ Tưởng niệm, sau khi Ban Kinh sư cúng Ngọ, cung tiến Giác linh; Chư Tôn đức chứng minh đã dâng hương tưởng niệm.

Sau đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm quả đường chứng minh Lễ tác pháp cúng dường Trai tăng hồi hướng đến giác linh Ni trưởng.

Đại diện môn đồ Pháp quyến đã cung tuyên tiểu sử và dâng lời tưởng niệm đến bậc ân sư khả kính.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức cử hành nghi thức quả đường và mời quý Phật tử cùng dùng bữa cơm thân mật.

Lệ Phú