Vĩnh Long: Thông báo tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hoa PL. 2564- DL. 2020

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại Giới Đàn “THIỆN HOA” PL.2564-DL.2020

Kính gửi:
– BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH.
– BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC HUYỆN,THỊ, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TỈNH VĨNH LONG

Được sự chấp thuận của Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Ban Tăng Sự Trung Ương GHPGVN theo công văn số: 476/CV-HĐTS ngày 04/12/2019 chấp thuận cho Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại Giới Đàn “Thiện Hoa” PL.2564-DL.2020. Nay Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long ra thông báo đến Quý Ban như sau:

a. Thời gian tổ chức Đại Giới đàn: Ngày 15,16,17 tháng 05 năm 2020 ( nhằm ngày 23,24,25 tháng 04 năm Canh Tý).

Giới đàn Tăng: Chùa Phước Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

b. Địa điểm:
+ Giới đàn Tăng: Chùa Phước Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
+ Giới đàn Ni: Chùa Phật Tánh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

c. Các giới phẩm truyền thọ: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni.
d. Hồ sơ Giới tử xin thọ giới gồm:
1. Giới tử thọ Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa
– 02 Đơn xin thọ giới (theo mẫu)
– 02 Bản Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương ( theo mẫu)
– 02 Bản sao ( có thị thực) chứng chỉ học lực Trung học cơ sở, hoặc tương đương (nếu giới tử dưới 30 tuổi)
– 02 giấy chứng nhận xuất gia ( 01 bản gốc, 01 bản photo) đối với Sa Di, Sa Di Ni. Tu học ít nhất 02 năm.
– 02 Bản sao Chứng điệp thọ giới có thị thực (Thức Xoa)
Tuổi đời từ 16 đến 60 đối với Sa Di, Sa Di Ni, Từ 18 đến 60 đối với Thức Xoa Ma Na và đã thọ giới Sa Di Ni ít nhất 02 năm.
– 3 ảnh màu 3×4
2. Giới tử thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni
– 02 Đơn xin thọ giới (theo mẫu)
– 02 Bản Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương ( theo mẫu)
– 02 Bản sao ( có thị thực) Bằng Trung học Phổ thông hoặc tương đương, , Bằng Trung Cấp Phật Học hoặc tương đương ( nếu giới tử dưới 30 tuổi)
– 02 Bản sao Chứng điệp thọ giới Sa Di ( Tăng), Thức Xoa ( Ni) có thị thực.
– Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi.
– Đã thọ giới Sa Di ( Tăng), Thức Xoa Ma Na ( Ni) ít nhất 02 năm
– 03 ảnh màu 3×4 ( Tăng áo hậu vàng, hoặc tràng nâu, Ni áo tràng màu lam)
e. Giới tử thọ Bồ tát giới:
– Đơn xin thọ giới ( 01 bản)
– Giấy chứng nhận hoặc tờ Quy Y Tam bảo ( 01 bản sao)
– 2 ảnh màu 3×4

f. Điểm nhận hồ sơ:
Giới tử Tăng/ Ni phát và nhận hồ sơ tại: Chùa Giác Thiên – Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long số 70 – Trần Phú, TP. Vĩnh Long..
(Điểm Tăng: Liên hệ ĐĐ.Thích Tánh Bình Chánh Thư ký BTS ĐT: 0329683939; ĐĐ.Thích Long Vân Chánh Văn phòng BTS – ĐT: 0971746536; TT.Thích Trí Thiện – Phó Văn phòng BTS – ĐT: 0918341563. Điểm Ni: liên hệ SC. Thích Nữ Như Tịnh – ĐT: 0942078307
i.Thời gian nhận hồ sơ:
– Kể từ ngày ra thông báo này, đến hết ngày 05 tháng 05 năm 2020 (13/04/Canh Tý).

Giới đàn Ni: Chùa Phật Tánh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

k. Thời gian câu hội về Đại Giới Đàn:

Tất cả các Giới tử câu hội về Đại Giới Đàn : 07 giờ sáng ngày 15/05/2020 nhằm ngày 23/04/ Canh Tý : Giới tử vân tập về giới tràng
– Tăng: Chùa Phước Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình
– Ni : Chùa Phật Tánh , xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình
Vì công tác Phật sự chung, kính mong Quý Ban hoan hỷ phổ biến rộng rãi thông báo này và tạo điều kiện cho các Giới tử được đến Đại Giới Đàn thọ giới để cho Đại giới đàn được thành công viên mãn và thành tựu được công tác Phật sự của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã đề ra.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA

Ban TT-TT PG Vĩnh Long